Record details

Title
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
Statement of responsibility
    Stanislav Hurník, Pavel Trýzna
Other titles
    Ein Versuch über die Richtungs- und Geschwindigkeitsströmmung des Grundwassers im Tal des Baches von Šramnice
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
    Trýzna, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 28-43
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Subject group
    hydrologie povrchových vod
    infiltrace
    severočeská pánev
    zkouška stopovací
Geographical name
    ČSFR-Jezeří
    Jezeří
Keyword
    Komunikační
    Potoka
    Šramnického
    údolí
    Zkouška
Abstract (in czech)
   Potvrzena oprávněnost realizace těsnící stěny v údolí uvedeného potoka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012