Record details

Title
    Koncentrace cytokinů a kostimulačních molekul sledována pomocí metody ELISA a pravděpodobnost detekce výskytu interleukinů v plazmě zdravých dárců krve
Other titles
    Simultaneous analysis of cytokines and co-stimulatory molecules concentrations by ELISA technique and of probabilities of measurable concentrations of interleukins occurring in plasma of healthy blood donors