Record details

Title
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
Author
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Makovský, Jaroslav
Conference
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (08.04.1997-09.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
Pages
    s. 108-111
Keyword
    Koncepce
    Modernizace
    Ostrava-Krásné
    Pole
    Seismické
    Stanice
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012