Record details

Title
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
Statement of responsibility
    Vladimír Dyk
Other titles
    A drainage conception of the perspective quarry Libouš
Author
    Dyk, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 79-92
Year
    1990
Notes
    2 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    odvodňování
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Lom Libouš
Keyword
    Koncepce
    Libouš
    Lomu
    Odvodnění
    Výhledového
Abstract (in czech)
   Článek informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na odvodnění zvodněných kolektorů v prostoru výhledového lomu Libouš. Je zde podán přehled geologických a hydrogeologických podmínek oblasti, její specifika a je popsán systém navrhovaných odvodňovacích opatření. Výsledkem práce jsou liniové systémy odvodňovacích vrtů, které mají zajistit potřebné snížení hladiny vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012