Record details

Title
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov - Předklášteří)
Author
    Buriánek, D.
    Filipiak, P.
    Gilíková, H.
    Hanžl, P.
    Hladil, Jindřich
    Jachowicz, M.
    Otava, J.
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum (08.02.2007-08.02.2007 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoiukum 2007. Sborník abstraktů
Pages
    s. 10-11
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    marine siliciclastic sediments
    radiometric ages
    riverine/coastal material influx
Keyword
    Konečně
    Lanovka
    Předklášteří
    Sedimenty
    Tišnov
    Výchoze
    Vypověděly
Abstract (in czech)
   Na Tišnovsku jsou velmi různé typy klastických sedimentů. Na výchozu 'Lanovka' jsou rytmicky ukládaná klastika (střídání pískovců a černých prachovitých břidlic), která jsou nápadně odlišná od mladších klastik s úlomky vápenců a korálů na kopci Kozí Brada (eifel-givet). Patří k souboru hornin tzv. kuklenských drob. Převládá křemen (také ve valouncích), menší je obsah alterovaných živců a různých horninových litoklastů. Původně říční materiál se uložil v moři, okolo báze vlnění. V TM je až 70% zirkonu a 30% turmalínu. Radiometrické stáří na monazitech je 529 +/- 40 Ma. Miospóry solidně určují stáří svrchního emsu (daleje). Přítomna jsou akritarcha, jiný mořský plankton a skolekodonti.
Abstract (in english)
   Several very different siliciclastic sediment sequences (and tectonically detached bodies) have been distinguished in the Tisnov area. In the 'Lanovka' outcrops, the sandstone/black shale rhythmites prevail. These rocks differ from the younger sandstones and gravels with limestones and corals (Eifelian-Givetian of Kozí Brada Hill). The former are part of the 'Kukla/Kukelná Greywacke Grp. Quartz is common (also in pebbles), with lesser amounts of altered feldspars and rock lithoclasts. Riverine material deposited in sea, close below the FWWB. Transparent HMs have 70% of zircon and 30% of tourmaline. Radiometric ages on monazites are 529 +/- 40 Ma. Miospores provided well-constrained deposition ages of Upper Emsian (Dalejan). Acritarchs, other marine plankton and scolecondonts are also present.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012