Record details

Title
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
Statement of responsibility
    Helena Gilíková, David Buriánek, Paweł Filipiak, Pavel Hanžl, Jindřich Hladil, Monika Jachowicz, Jiří Otava
Author
    Buriánek, D.
    Buriánek, David
    Filipiak, P.
    Filipiak, Paweł
    Gilíková, H.
    Gilíková, Helena
    Hanžl, P.
    Hanžl, Pavel, 1964-
    Hladil, Jindřich
    Hladil, Jindřich, 1953-
    Jachowicz, M.
    Jachowicz, Monika
    Otava, J.
    Otava, Jiří, 1950-
Conference
    Moravskoslezské paleozoikum 2007 (08.02.2007 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů
Pages
    s. 10-11
Notes
    Překlad názvu: Finally... i.e., what has been becoming apparent to us from all that we have found out about sediments in the 'Lanovka' outcrop (Tišnov-Předklášteří)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    biostratigrafie
    datování absolutní
    devon-spodní
    ems
    fylit
    jílovec
    konference
    litofacie
    miospory
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pískovce
    těžké minerály
    turmalín
    zirkon
Subject category
    marine siliciclastic sediments
    radiometric ages
    riverine/coastal material influx
Geographical name
    Morava (Česko)
    Předklášteří (Brno-venkov, Tišnov)
Keyword
    Konečně
    Lanovka
    Sedimenty
    Tišnov-Předklášteří
    Výchoze
    Vypověděly
Abstract (in czech)
   Na Tišnovsku jsou velmi různé typy klastických sedimentů. Na výchozu 'Lanovka' jsou rytmicky ukládaná klastika (střídání pískovců a černých prachovitých břidlic), která jsou nápadně odlišná od mladších klastik s úlomky vápenců a korálů na kopci Kozí Brada (eifel-givet). Patří k souboru hornin tzv. kuklenských drob. Převládá křemen (také ve valouncích), menší je obsah alterovaných živců a různých horninových litoklastů. Původně říční materiál se uložil v moři, okolo báze vlnění. V TM je až 70% zirkonu a 30% turmalínu. Radiometrické stáří na monazitech je 529 ? 40 Ma. Miospóry solidně určují stáří svrchního emsu (daleje). Přítomna jsou akritarcha, jiný mořský plankton a skolekodonti.
Abstract (in english)
   Several very different siliciclastic sediment sequences (and tectonically detached bodies) have been distinguished in the Tisnov area. In the 'Lanovka' outcrops, the sandstone/black shale rhythmites prevail. These rocks differ from the younger sandstones and gravels with limestones and corals (Eifelian-Givetian of Kozí Brada Hill). The former are part of the 'Kukla/Kukelná Greywacke Grp. Quartz is common (also in pebbles), with lesser amounts of altered feldspars and rock lithoclasts. Riverine material deposited in sea, close below the FWWB. Transparent HMs have 70% of zircon and 30% of tourmaline. Radiometric ages on monazites are 529 ? 40 Ma. Miospores provided well-constrained deposition ages of Upper Emsian (Dalejan). Acritarchs, other marine plankton and scolecondonts are also present.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012