Record details

Title
    Konec Lilky
Statement of responsibility
    Pavel Černý, Petr Černý
Author
    Černý, Pavel
    Černý, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 3
Pages
    s. 194-200
Year
    2001
Notes
    1 obr., 6 fot., 9 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Subject group
    asociace minerální
    Barrandien
    historie
    hornictví
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Keyword
    Konec
    Lilky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012