Record details

Title
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
Other titles
    A conference Brown-coal '98 in Most
    Václav Valášek
Author
    Valášek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 11
Pages
    s. 371-373
Year
    1998
Notes
    4 fot.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornictví
    konference
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    uhlí hnědé
Geographical name
    Česká republika
    Evropa
Keyword
    98
    1998
    Hnědé
    Konference
    Most
    října
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012