Record details

Title
    Konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa (Variant.)
Other titles
    Cín
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Granity Slavkovského lesa
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Stříbro a Horní Slavkov
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně