Record details

Title
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
Author
    Grygar, R.
    Hoffrichterová, L.
    Hrádek, M.
    Jelínek, J.
    Müller, Karel
    Müllerová, J.
    Poláček, A.
Conference
    Seminář české tektonické skupiny (2. : 01.01.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
Pages
    s. 19-21
Notes
    Projekt: GA103/95/1536, GA ČR
Keyword
    Analýzy
    Brněnského
    Ivančic
    Konfrontace
    Křehkého
    Masívu
    Morfotektonické
    Okolí
    Porušení
    Strukturně-tektonické
    širším
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012