Record details

Title
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, Jan Jelínek, Jarmila Müllerová, Karel Müller, Aleš Poláček, Libuše Hofrichterová, Mojmír Hrádek
Other titles
    Confrontation of morpho-tectonic and structure-tectonic analysis of Brno pluton brittle failure
Author
    Grygar, Radomír
    Hofrichterová, Libuše
    Hrádek, Mojmír
    Jelínek, Jan
    Müller, Karel
    Müllerová, Jarmila
    Poláček, Aleš
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 19-21
Notes
    1 obr.
Subject group
    brněnský masiv
    deformace
    digitální simulace
    hrásť
    modelování
    morfostruktura
    tektonika bloková
    tektonika zlomová
Geographical name
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov)
Keyword
    Analýzy
    Brněnského
    Ivančic
    Konfrontace
    Křehkého
    Masívu
    Morfotektonické
    Okolí
    Porušení
    Strukturně-tektonické
    širším
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012