Record details

Title
    Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae
Author
    Dašková, Jiřina
    Kvaček, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 158, 3/4
Pages
    s. 308-318
Year
    2010
Notes
    Projekt: IAA304070701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Konijnenburgia, nový rod kapradin čeledi Matoniaceae
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Konijnenburgia
    Matoniaceae
    Nathorstia
    palynology
    spores
Keyword
    Family
    Fern
    Genus
    Konijnenburgia
    Matoniaceae
    New
Abstract (in czech)
   Pro velmi dobře zachované fertilní nálezy kapradin čeledi Matoniaceae, dříve řazených do rodu Nathorstia Heer, je ustanoven nový rod, který je založen na nové kombinaci druhu Konijnenburgia latifolia (Nathorst)comb. nov. ze svrchní křídy Grónska.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012