Record details

Title
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
Statement of responsibility
    Ondřej Bábek
Other titles
    Conodont biostratigraphy of Jesenec Limestone in the Konice-Mladeč belt, Moravia, Bohemian massif
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 86
Pages
    s. 161-173
Year
    2001
Notes
    5 obr., 1 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    551.7
    562/569
Conspectus category
    552
    56
Subject group
    Conodonta
    devon
    facie
    hiát
    karbon-spodní
    korelace stratigrafická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    stratigrafická hranice
    vápenec
    vulkanismus
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Jesenec (Prostějov, Konice)
Keyword
    Biostratigrafie
    Český
    Jeseneckých
    Konicko-mladečského
    Konodontová
    Masiv
    Moravě
    Pruhu
    území
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012