Record details

Title
    Konodontová společenstva němčicko-vratíkovského pruhu (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jiří Synek
Other titles
    Conodont assemblages from the Němčice-Vratíkov belt
Author
    Synek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 104-105
Year
    2000
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    biofacie
    biostratigrafie
    Conodonta
    devon-svrchní
    geologie regionální
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    turbidita
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Němčice (Blansko)
    Šebetov (Blansko)
    Valchov (Blansko)
    Vratíkov (Blansko)
    Žďár (Blansko)
Keyword
    24-23
    Konodontová
    Němčicko-vratíkovského
    Protivanov
    Pruhu
    Společenstva
Abstract (in english)
   A broad spectrum of the conodont assemblages ranging from the Givetian to the Tournaisian was found in limestone from the Němčice-Vratíkov belt of the Devonian Transitional Development. This paper describes the conodont assemblages fro individual localities and tries to reconstruct environment, in which the limestone of the Němčice-Vratíkov belt were deposited
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012