Record details

Title
    Konodontová společenstva z devonských vápenců v okolí Vratíkova a Valchova (24-23 Protivanov)
Statement of responsibility
    Jiří Synek
Other titles
    Conodont assemblages from Devonian limestones in the surroundings of Vratíkov and Valchov
Author
    Synek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 93-94
Year
    1999
Notes
    1 tab., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    Conodonta
    devon
    famen
    frasn
    givet
    komunita
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Valchov (Blansko)
    Vratíkov (Blansko)
Keyword
    24-23
    Devonských
    Konodontová
    Okolí
    Protivanov
    Společenstva
    Valchova
    Vápenců
    Vratíkova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012