Record details

Title
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
Statement of responsibility
    Václav Kachlík
Other titles
    Contact-metamorphic rocks from the mantle of the Leskov Pluton and their significance for reconstruction of the tectono-metamorphic development of the Teplá-Barrandien area
Author
    Kachlík, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 81-82
Year
    1997
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Barrandien
    granitoidy
    mariánskolázeňský bazický komplex
    metamorfóza kontaktní
    metamorfóza regionální
    metasedimenty
    podmínky P-T
    proterozoikum
    rohovec kontaktní
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Lestkov (Tachov)
Keyword
    11-41
    11-43
    Horniny
    Kontaktní
    Lázně
    Lázní
    Lestkovského
    Mariánské
    Mariánských
    Masivu
    Oblasti
    Planá
    Pláště
    Rekonstrukci
    Tektometamorfního
    Tepelsko-barrandienské
    Vývoje
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012