Record details

Title
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Václav Suchý, Ivana Sýkorová, Šárka Eckhardtová, Petr Dobeš, Michal Stejskal
Other titles
    Contact metamorphism of Silurian black shales by a basaltic sill: a case study from the Kosov quarry near Beroun, the Barrandian area
Author
    Dobeš, Petr
    Eckhardtová, Šárka
    Stejskal, Michal
    Suchý, Václav
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 133-134
Year
    1997
Notes
    2 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Barrandien
    bazalt
    břidlice černá
    inkluze fluidní
    křemen
    metamorfóza kontaktní
    odrazivost
    organická substance
    pražská pánev
    sill
    silur
    teplota
Geographical name
    Beroun-Kosov
    ČR-Čechy
Keyword
    12-41
    Barrandien
    Beroun
    Berouna
    Břidlic
    černých
    Diabasu
    Kontaktní
    Kosov
    Lomu
    Ložní
    Metamorfóza
    Silurských
    Studie
    žílou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012