Record details

Title
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
Statement of responsibility
    Dalibor Matýsek
Other titles
    Contact metamorphism connected with the intrusion of teschenite association rocks in Krmelín locality, Northern Moravia, Czechoslovakia
Author
    Matýsek, Dalibor, 1960-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 77, č. 1-2
Pages
    s. 29-39
Year
    1992
Notes
    1 obr., 4 fot., 3 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    analcim
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    horniny alkalické
    intruze
    kontaktní metamorfóza
    minerály
    minerály horninotvorné
Subject category
    těšínit
Geographical name
    ČR-Morava
    Krmelín
Keyword
    Asociace
    Hornin
    Intruzí
    Kontaktní
    Krmelín
    Lokalitě
    Metamorfóza
    Spojená
    Těšínitové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012