Record details

Title
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
Author
    Rambouský, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 129-133
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA105/04/1019, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Contact displacement transducer for temperatures to 400° C
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    contact transducer
    temperature on stress
Keyword
    400°
    Do
    Kontaktní
    Posunutí
    řešení
    Snímač
    Technické
    Teplotu
Abstract (in czech)
   Technické řešení a návrh kontaktního tenzometrického snímače posunutí do prostředí se zvýšenou teplotou až do 400° C k využití při laboratorním výzkumu vlivu teploty na přetvárné vlastnosti hornin.
Abstract (in english)
   Technical solution and design of strain gage point contact displacement transducer for elevated temperatures up to 400°C for laboratory research on the influence of temperature on stress - strain behaviour of rock joints subjected to mechanical stress.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012