Record details

Title
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
Statement of responsibility
    T. Spanilá, I. Sýkorová, V. Šrein, M. Šťastný, J. Bendl
Other titles
    Contamination of bottom sediments at the Nechranice water reservoir
Author
    Bendl, Jiří, 1955-
    Spanilá, Tamara
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1-2
Pages
    s. 45--49
Year
    1998
Notes
    1 obr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    550.4
    556
Conspectus category
    504
    552
    556
Subject group
    analýza petrografická
    arzén
    kovy těžké
    mineralogické složení
    minerály jílové
    nádrž vodní
    oblast snosová
    organická substance
    prvky stopové
    rtuť
    sedimenty dna
    znečištění
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Nechranice, přehradní nádrž (Česko)
    Ohře (Německo a Česko)
Keyword
    Dnových
    Kontaminace
    Nádrži
    Nechranice
    Sedimentů
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2009
Import date
    8. 8. 2012