Record details

Title
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
Statement of responsibility
    Jaromír Hanák, Pavel Müller, Hana Müllerová, Ivan Kašparec, Vratislav Pecina, Miloš Abraham, Bohumil Veleba
Other titles
    137Cs contamination of soils in the highland regions of North Moravia
Author
    Abraham, Miloš
    Hanák, Jaromír, 1947-
    Kašparec, Ivan
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana, 1977-
    Pecina, Vratislav, 1961-
    Veleba, Bohumil
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 105-107
Year
    2007
Notes
    4 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    504.06
    55(1)
    550.4
    551.4
Conspectus category
    504
    55
    631
Subject group
    cesium
    flyšové pásmo Západních Karpat
    gama-spektroskopie
    geologie environmentální
    geologie regionální
    izotopy radioaktivní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    látky znečišťující
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    pedogeochemie
    pedologie
    půdy
    recent
    silesikum
    znečištění
Geographical name
    Česko
    Jeseníky (Česko)
    Králický Sněžník (Česko a Polsko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
Keyword
    04-23
    04-43
    04-44
    14-11
    14-12
    14-13
    14-14
    14-21
    14-22
    14-23
    14-24
    14-32
    14-41
    14-42
    15-11
    15-13
    15-31
    15-32
    15-34
    15-43
    25-14
    25-21
    25-22
    25-23
    25-24
    26-11
    26-13
    137Cs
    Horských
    Izotopem
    Kontaminace
    Moravy
    Oblastech
    Půd
    Severní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012