Record details

Title
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
Statement of responsibility
    Jan Koroš, Jan Lellák
Other titles
    Environment contamination in the area of Motorlet Jinonice factory
Author
    Koroš, Jan
    Lellák, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 11
Pages
    s. 331-334
Year
    1991
Notes
    3 obr., 1 tab.
Subject group
    hydrochemie
    kontaminace vod
    litogeochemie
    pozemní a průmyslové stavby
    pozorovací vrty
    stavby pozemní a průmyslové
    vrt pozorovací
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Praha-Jinonice
Keyword
    Areálu
    Jinonice
    Kontaminace
    K.p
    Motorlet
    Prostředí
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá použitím geochemické a hydrogeologické metody zhodnocení kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v provozu Motorletu v Praze-Jinonicích. Z 5 pozorovacích vrtů byly provedeny litogeochemické a hydrochemické analýzy, obsahy sledovaných prvků byly zjišťovány i z vody kanalizačního systému a ze zdiva budovy bývalé galvanovny. U většiny sledovaných složek, zejména Cr, Ni, Cd, Cu a kyanidů byly zjištěny zvýšené obsajy. Centrum povrchové kontaminace se nachází v prostorách a nejbližším okolí bývalé galvanovny, kterou se doporučuje odstranit, materiál vyvézt na toxickou skládku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012