Record details

Title
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách. Contrasting alkaline volcanic series in northern Bohemia
Author
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 61-62
Year
    1997
Notes
    Projekt: IAA3111601, GA AV ČR
Keyword
    Alkalických
    Alkaline
    Bohemia
    Contrasting
    Čechách
    Kontrastní
    Northern
    Série
    Series
    Severních
    Volcanic
    Vulkanitů
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012