Record details

Title
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
Other titles
    Contrasting amphibole types in ultrapotassic dyke rocks from Central and Southern Bohemia: relations to chemistry and crystallization evolution of magmas
Author
    Holub, František
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
Pages
    4
Notes
    Akce: 2009/05/28 ; Bratislava
Thesaurus term
    amphiboles
    magma chemistry
    ultrapotassic dyke rocks, Central and Southern Bohemia
Keyword
    Amfibolů
    Chemismu
    Čech
    Horninách
    Jižních
    Kontrastní
    Krystalizačnímu
    Magmat
    Středních
    Typy
    Ultradraselných
    Vývoji
    Vztahy
    žilných
Abstract (in czech)
   Ultradraselné žilné horniny ze středočeského plutonického komplexu a šumavské části moldanubika (hlavně minety a melasyenitové až melagranitové porfyry) obsahují nejčastěji silně hořečnatý aktinolit, postmagmaticky nahrazující olivín a pyroxeny, v některých melagranitových porfyrech jsou ale i fenokrysty amfibolu o složení blízkém hranici magneziohornblendu s aktinolitem, které zřejmě krystalizovaly z taveniny. Ve vzácnějších varietách minet se zvýšeným molárním poměrem (Na2O+K2O)/Al2O3 se v matrix objevuje pozdní (draselný) richterit a někdy i magnezio-arfvedsonit. Metaluminní mikrosyenity obsahují magneziohornblend, zatímco pro subaluminní až slabě peralkalický thuresit je typickým amfibolem richterit a silně peralkalické karlsteinity obsahují magnezio-arfvedsonit. Ve složení amfibolů se odrážejí geochemické rysy magmat odvozených z variabilních plášťových zdrojů, v některých případech byla alkalinita reziduálních tavenin zvýrazněna také předchozí krystalizací hojného flogopitu.
Abstract (in english)
   Ultrapotassic dyke rocks (namely minettes, melasyenite to melagranite porphyries) from the Central Bohemian Plutonic Complex and the Šumava part of Moldanubicum contain most frequently magnesian actinolite replacing olivine and pyroxenes. Some melagranite pophyries, however, contain amphibole phenocrysts transitional between magnesiohornblende and actinolite, apparently crystallized from melt. Less frequent minette varieties with increased molar (Na2O+K2O)/Al2O3 contain late (potassic) richterite or even magnesioarfvedsonite in the matrix. Amphiboles in dyke microsyenites are variable. For metaluminous microsyenites is typical magnesiohornblende, whereas subaluminous to weakly peralkaline thuresite contains richterite and strongly peralkaline karlsteinite has magnesio-arfvedsonite. Amphibole compositional variability reflects the mantle source geochemical characteristics. Alkali contents in residual melts may be enhanced by preceding crystallization of abundant phlogopite.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012