Record details

Title
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
Statement of responsibility
    Karel Drozd, Richard Přikryl
Other titles
    Control of ashlars on pillars Nos. 8 and 9 of the Charles Bridge by Schmidt hammer M
Author
    Drozd, Karel
    Přikryl, Richard
    Přikryl, Richard, 1968-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 3
Pages
    3
    s. 12-14
Year
    2006
Notes
    4 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    504.06
    550.8
Conspectus category
    504
    550
    69
Subject group
    aparatura
    arkóza
    geotechnika
    kámen stavební
    karbon
    křída-svrchní
    most
    petrofyzika
    pískovec
    restaurace památky
Thesaurus term
    ashlars
    monuments
    Schmidt hammer
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha (Česko)
Keyword
    č
    Karlova
    Kladiva
    Kontrola
    Kvádrů
    Mostu
    Osazení
    Pilířů
    Pomocí
    Schmidtova
    Soklech
    Stavebních
    Typu
Abstract (in czech)
   Studium kvality osazení kamenných kvádrů pomocí odrazové pevnosti
Abstract (in english)
   Study of quality of ashlars by rebound hardness
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    14. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012