Record details

Title
    Koprolit
Author
    Lisá, Lenka
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929
Pages
    S. 83-84
Notes
    Překlad názvu: Coprolith
    Rozsah: 2 s. : P9227
Subject category
    Celtic
    micromorphology
    pellepts
Keyword
    Koprolit
Abstract (in czech)
   Cílem tohoto textu je posouzení a interpretace geneze pelety nalezené při revizním zpracování výzkumu A. Stockého z roku 1929 lokality Stradonice u Berouna. Posuzovaná peleta pochází z kontextu keltských sídlištních situací a je složena z celulózy a rozložené organické hmoty. Díky tomu byla interpretována jako exkrement býložravce, v tomto případě srovnatelná například s exkrementy koně, ovce či kozy. Zachování pelety bylo možné pouze díky specifickým depozičním podmínkám, v tomto případě však nedokumentovaných protože jde o více jak 80 let starý výzkum.
Abstract (in english)
   The main aim of this research is to interpret the origin of pellet founded in the depository during the revision research of the archaeological excavations of A. Stocky from 1929 in Stradonice near Beroun. This pellet is coming from the context of celtic cultural layer and is composed of cellulose and decomposed organic matter. Due to it was interpreted as excrement of herbivore, in this case comparable for example with excrement of horse, sheep or goat. The preservation is probably due to the type of secondary deposition in this case unfortunately not documented, because the excavation were done more than 80 years ago.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014