Record details

Title
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 31-32
Year
    1993
Keyword
    Based
    Benešov
    Benešova
    Corals
    Dating
    Datování
    Devonian
    Devonských
    District
    Horní
    Horního
    Jevíčka
    Jevíčko
    Jjz
    Konice
    Konicku
    Korálové
    Leskovce
    Leskovec
    Limestones
    Near
    SSW
    Vápenců
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012