Record details

Title
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
Other titles
    Indoor and soil gas radon relationship in Domažlice district and Prachatice district
Author
    Barnet, Ivan
    Fojtíková, Ivana
    Pacherová, Petra
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    indoor and soil gas radon,Domažlice and Prachatice districts
Keyword
    Bývalých
    Domažlice
    Koncentrací
    Korelace
    Objektech
    Okresů
    Podloží
    Prachatice
    Radonu
    území
Abstract (in czech)
   Byla potvrzena korelace radonu v podloží a v objektech na území zmíněných okresů
Abstract (in english)
   Indoor and soil gas radon relationship in Domažlice district and Prachatice district
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014