Record details

Title
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
Other titles
    The relationship of the radon concentrations in waters and the soil gas radon concentrations in Písek, Jihlava, Jindřichův Hradec a Žďár nad Sázavou districts
Author
    Barnet, Ivan
    Pacherová, Petra
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    radon, soil gas, wells
Keyword
    Hradce
    Jihlavy
    Jindřichova
    Koncentrací
    Korelace
    Okolí
    Písku
    Půdním
    Radonu
    Sázavou
    Studní
    Vodě
    Vzduchu
    Žďáru
Abstract (in czech)
   Pro hlavní horninové typy byly porovnány hodnoty koncentrací radonu ve vodních zdrojích s koncentracemi radonu v půdním vzduchu. Výsledky dokazují, že se stoupajícími hodnotami radonu v půdním vzduchu rostou i hodnoty ve studnách.
Abstract (in english)
   The relationship of the radon concentrations in waters and the soil gas radon concentrations in Písek, Jihlava, Jindřichův Hradec a Žďár nad Sázavou districts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014