Record details

Title
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
Author
    Houša, Václav
    Krs, Miroslav
    Krsová, Marta
    Pruner, Petr
Conference
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekologii a geofyzike (28.06.1993-29.06.1993 : Bratislava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geologii, ekologii a geofyzike
Pages
    s. 81-87
Notes
    Projekt: IA31363, GA AV ČR
Keyword
    Jursko-křídových
    Korelace
    Lokalitě
    Magnetostratigrafického
    Oblasti
    Profilu
    Profily
    Štramberk
    Tethydní
    Vápenců
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012