Record details

Title
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Statement of responsibility
    Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček
Other titles
    Correlation of the Moravian "main terrace" and the Alpine "Hochterrasse" - preliminary conclusions
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 78-79
Year
    2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    chronostratigrafie
    geologie regionální
    korelace stratigrafická
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentace glaciální
    terasa říční
    zalednění
Geographical name
    ČR-Morava
    SRN
Keyword
    Alpské
    Hlavní
    Hochterrasse
    Korelace
    Moravské
    Předběžné
    Terasy
    Závěry
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012