Record details

Title
    Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
Other titles
    Correlation of the moravian 'main terrace' and the alpine 'Hochterrasse' - preliminary results
Author
    Havlíček, Pavel
    Tyráček, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    Pleistocene, main terrace, Hochterrasse, Saale, Riss, stratigraphy
Keyword
    Alpské
    Hlavní
    Hochterrasse
    Korelace
    Moravské
    Předběžné
    Terasy
    Závěry
Abstract (in czech)
   Korelace středopleistocénní hlavní terasy na Moravě a Hochterrassy v Alpách ukázala obdobné stáří. Každá však vznikala v jiné části klimatického cyklu.
Abstract (in english)
   Correlation of the moravian 'main terrace' and the alpine 'Hochterrasse' - preliminary results
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014