Record details

Title
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
Statement of responsibility
    Alexander Muck
Other titles
    Correlation of symmetry in the family of crystallographic point group C3
    Korreljacija simmetrii u semejstva kristallografičeskoj točečnoj gruppy C3
Author
    Muck, Alexander
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
Vol./nr.
    Č. 31
Pages
    s. 107-120
Year
    1986
Notes
    1 obr., 7 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    548
Conspectus category
    55
Keyword
    Bodové
    C3
    Grupy
    Korelace
    Krystalografické
    Rodiny
    Symetrie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012