Record details

Title
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
Statement of responsibility
    Čestmír Tomek, Ivan Ibrmajer, Tomáš Koráb, Anton Biely, Libuše Dvořáková, Jaroslav Lexa, Antonín Zbořil
Other titles
    Crustal structures of the West Carpathians on deep reflection seismic line 2T
Author
    Biely, Anton
    Dvořáková, Libuše
    Ibrmajer, Ivan
    Koráb, Tomáš
    Lexa, Jaroslav
    Tomek, Čestmír
    Zbořil, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 1
Pages
    s. 3-26
Year
    1989
Notes
    14 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    geologické interpretace geofyzikálních měření hlubších zón zemské kůry a větších regionů
    struktura Země
    Západokarpatská soustava
    zpracování a interpretace seizmických dat
Keyword
    2T
    Hlubinném
    Karpat
    Korové
    Profilu
    Reflexním
    Seizmickém
    Struktury
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012