Record details

Title
    Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic)
Other titles
    Kosovina, nový silurský tryblidiidní rod (Mollusca, Tergomya) z Čech (Česká republika)
Author
    Horný, Radvan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis
    Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Natural History
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 3-4
Pages
    6
Year
    2004
    2005
Thesaurus term
    Barrandian area
    Czech Republic
    internal shell morphology
    Kosovina peeli gen. et sp. n.
    Mollusca
    muscle scars
    Silurian
    Tergomya
    Tryblidiidae
Keyword
    Bohemia
    Czech
    Genus
    Kosovina
    Mollusca
    New
    Republic
    Silurian
    Tergomya
    Tryblidiid
Abstract (in czech)
   Ze siluru (přídolu) barrandienu, Čechy, Česká republika je popsán nový rod a druh tryblidiidních tergomyí Kosovina peeli gen. et sp. n . Je příbuzný rodu Pilina KOKEN et PERNER, 1925, avšak má sedm až osm souborů párových dorzálních svalových vtisků odlišného tvaru a uspořádání a poměrně silnou široce oválnou a hlubokou schránku. Je to druhý zástupce podčeledi Tryblidiinae dosud objevený v siluru Čech.
Abstract (in english)
   A new genus and species of tryblidiid tergomyans Kosovina peeli gen. et sp. n. is described from the Silurian (Přídolí) of the Barrandian area, Bohemia, Czech Republic. It is related to Pilina KOKEN et PERNER, 1925 but it has seven or eight sets of paired dorsal muscle scars of different shape and configuration and a rather thick, widely ovoid and deep shell. It is the second representative of the subfamily Tryblidiinae so far discovered in the Silurian of Bohemia.

   A new genus and species of tryblidiid tergomyans (monoplacophorans of previous usage), Kosovina peeli gen. et sp. n., is described from the Silurian (Přídolí) of the Barrandian Area, Czech Republic. It is related to Pilina KOKEN et PERNER, 1925, but it has seven or eight sets of paired dorsal muscle scars of different shape and configuration and a rather thick, widely ovoid and deep shell. Besides Retipilina HORNÝ, 1956, it is the second representative of the Subfamily Tryblidiinae so far discovered in the Silurian of Bohemia.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012