Record details

Title
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
Statement of responsibility
    Petr Zajíček
Author
    Zajíček, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Památky a příroda
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 175-177
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Subject group
    analýza vod
    kontaminace vod
    kras
    moravský devon a spodní karbon
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    Antropogenní
    činnosti
    Indikátor
    Jako
    Krápníková
    Nepříznivých
    Vlivů
    Výzdoba
Abstract (in czech)
   Složení vody infiltrující do krasových dutin v Moravském krasu je ovlivňováno antropogenní činností, byl tak narušen přirozený růst krápníkové jeskynní výplně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012