Record details

Title
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
Statement of responsibility
    Miroslav Novotný
Other titles
    Workshop "Mathematical models application in hydrocarbon deposits exploitation, underground gas storages and water protection", Třebíč 1995 - short review
Author
    Novotný, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 4
Pages
    s. 339
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    konference
    model matematický
    ochrana podzemní vody
    těžba plynu
    těžba ropy
    zásobník podzemní
Keyword
    13.-15
    1995
    Aplikace
    Konaného
    Krátká
    Listopadu
    Ložisek
    Matematického
    Modelování
    Ochrany
    Plynu
    Podzemních
    Podzemního
    Průběhu
    Skladování
    Těžbě
    Třebíči
    Uhlovodíků
    Vod
    Workshopu
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012