Record details

Title
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
Statement of responsibility
    Petra Hesslerová, Tomáš Kučera
Author
    Hesslerová, Petra
    Kučera, Tomáš, 1968 led. 22.-
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 7
Pages
    s. 195-198
Year
    2006
Notes
    1 obr., 3 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    55
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    ekologie krajinná
    geologie dynamická
    heterogenita
    krajina
    morfostruktura
    ochrana přírody
    reliéf
    zvětrávání
Keyword
    Krajina
    Krajině
    Neznámá
    Procesy
    Známá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012