Record details

Title
    Krajina moravských stepních trávníků
Author
    Buček, A.
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Veronica. Časopis ochránců přírody
Vol./nr.
    -, č. 17
Pages
    s. 7-10
Year
    2006
Notes
    korekce: neodesláno do RIV
    Překlad názvu: Landscape of Moravian steppe grassland
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Moravia
    physicogeographic characterization
    steppe
Keyword
    Krajina
    Moravských
    Stepních
    Trávníků
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje základní fyzickogeografické charakteristiky (zejména, reliéf, podloží, klima, hydrologie) moravských panonských stepí.
Abstract (in english)
   Contribution describes basic physicogeographic ccharacterization, especially relief, bedrock, climate, hydrology, Moravian Panonian steppe.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012