Record details

Title
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
Statement of responsibility
    Ivan Vorel
Author
    Vorel, Ivan, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 9
Pages
    s. 301-303
Year
    2006
Notes
    1 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    504
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    ekologie krajinná
    geologie dynamická
    krajina
    lidské aktivity
    ochrana přírody
    reliéf
    využití území
Geographical name
    Česko
Keyword
    Krajinného
    Krajinný
    Ochrana
    Proměnlivost
    Ráz
    Rázu
    Rozlišující
    Typické
    Znaky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012