Record details

Title
    Krasové jevy Kameňanského krasu
Statement of responsibility
    Ján Šavrnoch
Other titles
    Karstovyje javlenija Kamenjanskogo karsta
Author
    Šavrnoch, Ján
Language
    česky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 26
Pages
    s. 73-86
Year
    1988
Notes
    1 obr., 2 foto
    rus. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Classfication no.
    556
Subject category
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    kras povrchový a podpovrchový
    mezozoikum centrálních Karpat
    povrchová hydrologie
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Jevy
    Kameňanského
    Krasové
    Krasu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012