Record details

Title
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
Statement of responsibility
    Petr Kos
Author
    Kos, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Pages
    s. 7-8
Subject group
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    speleologie
    speleotém
Geographical name
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
    Moravský kras-Mokerská plošina
Keyword
    části
    Jevy
    Jižní
    Krasové
    Krasu
    Mokerské
    Moravského
    Plošiny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012