Record details

Title
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
Other titles
    Criteria for the selection of naturalstone for the repair of monuments: experimental evaluation of selected Czech sandstones for the repair of the Charles Bridge
Author
    Přikryl, Richard
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
Pages
    12
Notes
    Akce: 2007
Thesaurus term
    Charles bridge
    durability
    repair
    sandstone
Keyword
    českých
    Experimentální
    Hodnocení
    Kamene
    Karlova
    Kritéria
    Mostu
    Opravu
    Památek
    Pískovců
    Přírodního
    Výběru
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Experimentální výzkum trvanlivosti českých pískovců
Abstract (in english)
   Experimental study of durability of Czech sandstones
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012