Record details

Title
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
Statement of responsibility
    Irena Skořepová
Author
    Skořepová, Irena
Language
    česky
Source title - monograph
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Pages
    s. 54-56, 93-102
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.5
    55(1)
    550.4
    551.4
Conspectus category
    504
    630
    631
Subject group
    atmosférická depozice
    časový faktor
    degradace
    dusík
    geologie environmentální
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    lesní hospodářství
    pedogeochemie
    půdy
    síra
Geographical name
    Česko
Keyword
    1998
    Atmosférickou
    České
    Depozicí
    Dusíku
    Kritické
    Překročení
    Republiky
    Roce
    Síry
    území
    Zátěže
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012