Record details

Title
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
Statement of responsibility
    Zdeněk Stráník
Other titles
    The Krosno sedimentation - an indicator of time sequence of orogenetic movements in West Carpathian flysch belt in Moravia
Author
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 70-71
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    krosněnská facie
    litologie
    sedimentologie
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    časové
    Flyšovém
    Karpat
    Krosněnská
    Moravě
    Orogenetických
    Pásmu
    Pohybů
    Posloupnosti
    Sedimentace
    Ukazatel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012