Record details

Title
    Krušné hory - smutné pohoří
Statement of responsibility
    Vladimír Melichar a Petr Krása
Other titles
    The Krušné hory/Ore Mts. - sad mountains
Author
    Krása, Petr, 1974-
    Melichar, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 6
Pages
    s. 2-7
Year
    2009
Notes
    1 obr., 11 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    504
    55
    622
Subject group
    fauna
    flóra
    kaustobiolity
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    metamorfika
    negativní vlivy báňské činnosti
    ochrana přírody
    podkrušnohorské pánve
    půdy
    reliéf
    saxothuringikum
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Čechy severozápadní (Česko)
    Krušné hory-oblast (Česko a Německo)
Keyword
    Hory
    Krušné
    Pohoří
    Smutné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012