Record details

Title
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    The Krušné Hory Fault in the "Czechoslovak Army" brown coal open-pit mine
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 57-58
Year
    1991
Notes
    2 fot.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ložiska pevných paliv
    pánve
    uhlí hnědé
    zlom
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeská pánev
    Velkolom Čs. armády
Keyword
    Armády
    Československé
    Krušnohorský
    Velkolomu
    Zlom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012