Record details

Title
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
Statement of responsibility
    Vladimír Bezák, Oto Miko
Author
    Bezák, Vladimír
    Miko, Oto
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 96
Pages
    s. 19-24
Year
    1992
Notes
    2 obr.,2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    granitoidy
    metamorfika
    migmatit
    oblast veporského krystalinika
    tektonika regionální
Geographical name
    Abelová
    ČSFR-Slovensko
    Detva
    Hriňová
    Kalinka
    Podkriváň
Keyword
    Juhozápadnom
    Kryštalinikum
    Neovulkanitov
    Okraji
    Podloží
    Pokračovanie
    Rudohoria
    Slovenského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012