Record details

Title
    Kryogenní jeskynní kalcit z několika středoevropských jeskyní: Stáří, izotopy uhlíku a kyslíku a model vzniku
Other titles
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model