Record details

Title
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Marble and with it connected hydrogeological structure near Senorády
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 80-81
Year
    1998
Notes
    2 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    erozní tvar
    hydrogeologická struktura
    infiltrace
    morfostruktura
    mramor
    pramen
    svratecké krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Nová Ves (Brno-venkov)
    Senorady (Třebíč)
Keyword
    24-33
    Hydrogeologická
    Krumlov
    Krystalický
    Moravský
    Senorad
    Spjatá
    Struktura
    Vápenec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012